ČLENSTVO V KLUBE

. Posted in Uncategorised

ČLENSTVO V KLUBE FK SLOVAN KÚPELE SLIAČ

Držiteľ členského preukazu

PRAVIDLÁ

Člen klub: je každý držiteľ preukazu a známky (vydaná na základe platby) pre

príslušný kalendárny rok.

Čestný člen: výbor môže prideliť na základe svojho uváženia čestné členstvo

občanovi staršiemu ako 18 rokov, ktorý v minulosti pracoval v klube ako

funkcionár, usporiadateľ a pod. Nie je podmienkou úhrada členského

príspevku.

Hlasovacie právo: má každý člen klubu (nie Čestný člen), ktorý v deň schôdze

dovŕšil 18 rokov a je prítomný.

Výška členského príspevku sa schvaľuje na výročnej schôdzi pre príslušný

kalendárny rok.

2011 – 5,- € pre každého člena

2012 – 5,- € pre každého člena

2013 – 5,- € pre každého člena

2014 – 5,- € pre každého člena

Oslobodenie od platby členského poplatku: Výbor môže rozhodnúť

o odpustení členského poplatku na základe:

- pre zástupcu sponzora klubu,

- pri hmotnej núdzi v rodine,

- pre nečlena výboru, ktorý vypomáha v usporiadateľskej službe,

kameramana zápasu a pod.

Členský preukaz s platnou známkou pre daný kalendárny rok slúži aj ako voľná

vstupenka na súťažné zápasy a turnaje organizované našim klubom. Členský

preukaz nie je prenosný.

Výbor FK Slovan Kúpele Sliač